Tags: “câm nín”

Giáo viên mà cả học kỳ “câm nín” thì đòi nâng chất lượng như thế nào?

Giáo viên mà cả học kỳ “câm nín” thì đòi nâng chất lượng như thế nào?

view50
Dân trí “Chất lượng không chỉ nằm ở chương trình, sách giáo khoa mà còn ở người giáo viên, ở phương pháp giảng dạy. Giáo viên mà cả học kỳ không giảng thì chất lượng giảng dạy như thế nào? Rồi thi cử thì phải giảm tải như thế nào chứ giờ cứ làm nặng nề thêm, căng thẳng thêm”.

“Dằn mặt” chồng bằng chiêu “câm nín”

“Dằn mặt” chồng bằng chiêu “câm nín”

view2
Từ hôm Tuấn mải vui bia bọt, nhậu nhẹt với bạn bè về muộn, vợ giận, cứ mặt lạnh và chưa chịu hé rằng nửa lời. Biết lỗi, Tuấn năn nỉ rồi mua quà tặng vợ mà tình hình cũng không được cải thiện. "Chiến tranh lạnh" thế mà đã diễn ra được ba hôm rồi.