Tags: đã chính

iOS 11.2 đã chính thức bị jailbreak thành công

iOS 11.2 đã chính thức bị jailbreak thành công

view216
Phòng thí nghiệm Pandora Labs của Alibaba đã vừa jailbreak iOS 11.2 và iOS 11.2.1 thành công, đồng thời cài đặt được ứng dụng Cydia lên iPhone X.