Tags: nghiệp từ

Chàng trai 9X Quảng Trị khởi nghiệp từ nấm sò

Chàng trai 9X Quảng Trị khởi nghiệp từ nấm sò

view37
Dân trí Tốt nghiệp trường CĐ lương thực thực phẩm Đà Nẵng - ngành Công nghệ Sinh học, nhiều bạn học của Phúc nộp hồ sơ xin vào các cơ quan Nhà nước làm việc, còn chàng trai trẻ người Quảng Trị quyết định trở về quê, bắt tay xây dựng sự nghiệp từ trồng nấm với hy vọng thoát nghèo. >> Bỏ công việc 15 triệu đồng/tháng, cô gái bán đất khởi nghiệp bằng… giấy loại

Doanh nghiệp tự chọn cách tiêu huỷ sản phẩm nhiễm melamine

Doanh nghiệp tự chọn cách tiêu huỷ sản phẩm nhiễm melamine

view9
Dân trí Sở Ytế Hà Nội vừa đưa ra 3 phương án giải quyết để các doanh nghiệp phía Bắc có sữa và sản phẩm sữa nhiễm melamine tự quyết định.

Doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia hoạt động phòng chống HIV

Doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia hoạt động phòng chống HIV

view22
Dân trí Trong bối cảnh các nước đang rút dần viện trợ, cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ có nguy cơ vỡ trận. Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào việc phòng chống HIV được xem là hoạt động mang tính sống còn.